• Bramdrup Skole
 • Møllegårdsvej 10 - 12, 6000 Kolding
 • 79 79 78 90
 • bramdrup-skole@kolding.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skoledagen

På Bramdrup Skole skal alle, både ansatte og elever, være undervisningsparate kl. 8.00. Derfor ringer det til time klokken 7.58 så alle har tid til at gå til undervisningen.

 

Antal timer om ugen*

 

 0.-3. kl.

 4.-6. kl.

 7.-9. kl.**

 

 30 timer

 33 timer

 35 timer

 

 

 

 

 * I åbne uger kan der afviges fra ovenstående i både plus og minus timer.

** I 8. klasse er der præst så der forekommer flere timer i perioder for at gøre plads til konfirmationsforberedelse.

 

Undervisningsmetoder
På Bramdrup Skole er vi ikke låst fast til en specifik undervisningsmetode eller pædagogik. Vi planlægger og gennemfører undervisningen ud fra den enkelte klasses forudsætninger og muligheder. Vi veksler mellem traditionel klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Desuden vil fremlæggelser, diskussioner og debat også præge undervisningen på Bramdrup Skole, da vi mener, at eleverne både kan og bør deltage aktivt i en sådan undervisning. Vi arbejder også med at ”Store ven lille ven” hvor store og små elever arbejder sammen og lærer af hinanden.

Det er vigtigt for os, at Bramdrup Skolens elever og lærere er i konstant udvikling både fagligt såvel som pædagogisk. Dette betyder, at vi bruger nyere undervisningsmetoder og pædagogikker i det omfang, det giver mening.

 

Klasselærer og Årgangsteam
Eleverne i alle klasser fra børnehaveklassen til 9. klasse har en klasselærer samt et årgangsteam af lærere og pædagoger omkring sig. Årgangsteamet er bestående af voksne som har hovedparten af deres timer sammen med den enkelte årgang. Dette går at det er kendte voksne man som elev møder i normale uger såvel som i åbne uger. Klasselæren og årgangsteamet er fælles om ansvaret i forhold til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling i samarbejde med forældrene.

Morgenbånd

På Bramdrup skole har vi valgt, at alle klasser hver dag starter med et morgenbånd på 20 min.

Morgenbåndet skal være medvirkende til at klargøre eleverne til skoledagen og fælleskabet. Dette kan ske gennem aktiviteter som:

 • Morgensang
 • Idræt og bevægelse
 • Store ven / Lille ven
 • Læsebånd
 • Foredrag
 • Fortælletime
 • Fremlæggelser
 • Fremvisninger
 • Etc.

På Bramdrup skole starter skoledagen med morgenbånd for alle elever. Der vil være tilsyn med eleverne fra kl. 7:50, og morgenbånd starter kl. 8:00. Vi har derfor en forventning om, at alle elever kommer i god tid, så de kan være parate til at modtage undervisning på kl 8:00.