• Bramdrup Skole
  • Møllegårdsvej 10 - 12, 6000 Kolding
  • 79 79 78 90
  • bramdrup-skole@kolding.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Om inklusion

Inklusion handler om, at tilføre fællesskaber og ressourcer, til at kunne møde den enkelte med forventninger der matcher personens potentiale. Det handler altså dybest set om at møde eleven i dennes nærmeste udviklingszone.

De elever der kommer til os har ofte følt, at de har stået uden for fællesskabet fordi de ikke har passet ind eller fordi de ikke er blevet forstået. Derfor er det vigtigt for os at skabe et inkluderende fællesskab for dem.

 

 

Venskabsklasser

Venskabsklasser er vores direkte bindeled for den enkelte elev til almenskolen. Vi er én skole og de relationer der skabes mellem eleverne er vigtige for helheden.

Vi bruger venskabsklasser til at udvide både de sociale og faglige kompetencer hos den enkelte elev.

Desuden deltager vi i mange af de store fællesarrangementer der er på skolen. Bl.a. skolefest, fastelavn, juleklippedag og motionsløb.

 

ADHD - nyttige links