• Bramdrup Skole
  • Møllegårdsvej 10 - 12, 6000 Kolding
  • 79 79 78 90
  • bramdrup-skole@kolding.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Glidende overgang (GLO)

Glidende overgang er et væsentligt område for os. Det har stor betydning, at vi giver børnehavebørnene en god overgang fra børnehave til SFO og dernæst en god start i undervisningen.

Siden september 2014 har vi udarbejdet en ny procedure for overlevering af børnehavebørn og samarbejde med vores distriktsbørnehaver samt andre børnehaver, som overdrager børn til os.

Vores metode bygger bl.a. på forskning om ”overgange i børns liv”, som gennem en årrække er gennemført af cand. psyk. Inge Schoug Larsen.

I indeværende år har vi modtaget 77 børn i GLO og vi har fået overleveret dem alle.

Overlevering vil sige, at vi har fået fortalt hvert barns ”historie” af de pædagoger, som har kendt barnet i børnehaven. Disse overleveringer finder sted i børnehaverne og betyder, at vi har truffet  mange af børnene på deres hidtidige hjemmebane. Vi taler med ledere, pædagoger, hører om børnehavernes struktur og dagligdag – vi fortæller ligeledes om SFO’en.

I overleveringsmøderne deltager SFO’ens AKT-pædagog, børnehaveklasseledere, skolens viceskoleleder samt SFO-leder/pædagogisk leder af indskolingen.

Det er særdeles udbytterigt, at vi kender børnene og at børnene også kender til os. Alle vores distriktsbørnehaver har fået en nøgle og kan gå på besøg i SFO Børnehuset og Multihuset så tit de har lyst. Her møder de ofte elever fra blandt andet udskolingen, som har UUA timer med pædagogerne her. Disse møder er positive og udbytterige for begge parter.

I marts måned inviteres alle kommende GLO-børn til en formiddag med leg og frokost i SFO’en. SFO børnene har til denne dag lavet en billedbog til deres kommende kammerater. Den handler om, hvad der foregår, og hvordan det ser ud i SFO.

Vi får oplysninger om børnenes ynglingslege, -sange, -historier, -legetøj og andet, således at vi kan viderebringe dette i SFO. Det kaldes ”overgangsmarkører” og som eksempel på at indsatsen er vellykket kan nævnes:

Til vores GLO informationsaften i marts måned mødte 71 ud af 72 mulige familier. Da det blev tid for forældreinformation, sagde jeg til børnene: ”Alle de børn, der har mod på at gå med Lena i Multihuset, kan gå med over at lege, tegne, danse og spille spil”.  Hele 69 børn rejste sig straks og gik hen  til Lena. Et barn var faldet i søvn og et andet barn vil gerne vente lidt. Da forældrene ankom i Multihuset 45 minutter senere, kunne børnene vise rundt og ville ikke med hjem.

I GLO lægger vi vægt på:

  • At børnene lærer hinanden, personalet og børnehaveklasselederne at kende
  • At personalet lærer børnene og forældrene godt at kende
  • At børnene lærer huse, skolen og omgivelserne at kende
  • At de udvikler deres sociale kompetencer, deres livsmod, deres evne til at hjælpe sig selv og hinanden

 

Venlig hilsen ledelsen

Dagligdagen i GLO

Hver dag kl. 8.00 går vi alle i Børnehuset.

Vi sørger for, at alle børn får lidt af spise og drikke kl. 9.30.

Kl. 11.30 spiser vi madpakker. Inden madpakker hver dag, laver vi massage.

Hver gruppe har en ugeplan og den kører frem til GLO er slut. De er ikke identiske, men alle grupper stifter bekendtskab med kreativ/design, krop/bevægelse, sang/musik, natur/naturfænomener og Fri for mobberi.

Disse planlagte aktiviteter vil ligge om formiddagen efter frugt og igen efter frokost til kl. 14.00. Herefter overgår børnene i SFO aktiviteter.

Gennemgående tankegang og arbejdsmetode i GLO bliver Fri for mobberi. I de aktiviteter vi planlægger, er vi opmærksom på at det skal styrke fællesskabet. Dette gør vi bl.a. ved at vi er bevidste omkring Fri for mobberis værdier (TROM):

Tolerance: at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. (Vi taler pænt til hinanden, vi siger pæne ting om hinanden og vi accepterer, at vi ser forskellige ude, snakker forskellige osv.)

Respekt: at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. (Vi venter på tur, vi lytter osv.)

Omsorg: at udvise interesse, medfølelse, bekymring, hjælpsomhed overfor alle børn. (Vi leger sammen, vi hjælper hinanden, vi er opmærksomme på hinanden osv.)

Mod: at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænser. (Sige stop, at acceptere et stop, stå frem i gruppen og fortælle, vi hjælper hinanden med at sige fra osv.)

TROM gælder både voksen/barn imellem barn/barn.

Vi glæder os rigtig meget til, at lære jeres barn at kende og komme i gang med glidende overgang.

Legens betydning

Leg betyder uendelig meget for børns udvikling og læring. Der er forsket meget i legens betydning gennem de senere år, så der er videnskabelig dokumentaiton for dette.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen siger: "legen er den aktivitet, der aller- aller- allerbedst træner og udvikler hjernen. Leg giver hjernen udviklingsmuligheder, som ingen andre aktiviteter formår at gøre tilsvarende"

Derfor leger børnene i SFO.