• Bramdrup Skole
  • Møllegårdsvej 10 - 12, 6000 Kolding
  • 79 79 78 90
  • bramdrup-skole@kolding.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Glidende overgang (GLO)

I Kolding Kommune sker overgangen fra børnehaven til skolen i en glidende overgang også kaldet GLO. Det er her vi hjælper Jeres børn med at skabe en tryg hverdag i nye rammer. Vi lægger stor vægt på at skabe en god og tryg overgang fra børnehave til SFO og dernæst en god start i skolen.

Målet med GLO er at bygge videre på det, som børnene har lært i børnehaven og gøre dem klar til at starte i børnehaveklassen.

GLO starter d. 1. april.

For at kunne være bedst forberedt til d. 1. april, når vi modtager Jeres børn, er der lavet en overlevering på hvert enkelt barn. En overlevering betyder, at vi er ude i børnehaverne, hvor vi får fortalt hvert barns historie af de pædagoger der kender barnet. På møderne deltager der både ledelse og personale fra både børnehave og skole/SFO.

Herudover tilstræber vi os også på at have pædagoger fra SFOen ude i de børnehaver, som vi modtager mange børn fra, i tiden op til GLO. SFO pædagogen kan på den måde se og lære om børnenes dagligdag i børnehaven. Den viden er en vigtig faktor i arbejdet med at give børnene en god og tryg start d. 1. april.

Vi har løbende gennem året et godt samarbejde med de afgivende børnehaver og børnehaverne har fri mulighed for at besøge skolen og SFO i formiddagstimerne. Det er med til at gøre børnene bekendte med det nye sted og dermed også gøre dem bedre forberedt til d. 1. april.

Skole og SFO afholder hvert år et info møde i november måned. Datoen for i år er mandag d. 25. november 2019 fra kl. 17.00 – 18.00 og mødet afholdes i Klyngen på skolen.

I februar måned afholder vi åbent hus, hvor I som forældre sammen med Jeres børn kan se skolen og SFOen. På mødet deltager hele SFOens personale, som I får mulighed for at hilse på inden GLO start.

Datoen for dette møde er onsdag d. 19. februar 2020 kl. 17.15 - 18.45. Mere info følger når vi kommer tættere på.

Velkommen til ”Bramdrup SFO – et rart sted at være, et godt sted at lære.

 

Venlig hilsen

Afdelingsleder for indskolingen/SFO-leder Annette Martinussen og
Afdelingsleder SFO Mette Pedersen

Dagligdagen i GLO

GLO rummene åbner hver dag kl. 7.45 i Klyngen. Afleverer du dit barn inden kl. 7.45, skal man møde ind i Multihuset, hvor der er morgenåbning.

Kl. 9.30 spiser vi lille måltid.

Kl. 11.30 spiser vi madpakker.

Hvert hold har en ugeplan, som kører frem til GLO er slut. De er ikke identiske, men alle hold stifter bekendtskab med kreativitet/design, krop/bevægelse, sang/musik, natur/naturfænomener og Fri for mobberi.

Disse planlagte aktiviteter vil ligge om formiddagen efter lille måltid og igen efter frokost til kl. 14.00. Herefter overgår børnene i SFO aktiviteter.

Den gennemgående tankegang og arbejdsmetode i GLO bliver Maryfondens Fri for Mobberi. I de aktiviteter vi planlægger, er vi opmærksomme på, at det skal styrke fællesskabet. Dette gør vi bl.a. ved en bevidsthed omkring Fri for mobberis værdier (TROM):

Tolerance: At se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. (Vi taler pænt til hinanden, vi siger pæne ting om hinanden og vi accepterer, at vi ser forskellige ud, snakker forskelligt m.m.)

Respekt: At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. (Vi venter på tur, vi lytter m.m.)

Omsorg: At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn. (Vi leger sammen, vi hjælper hinanden, vi er opmærksomme på hinanden)

Mod: At sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænser. (Sige stop, at acceptere et stop, stå frem i gruppen og fortælle, vi hjælper hinanden med at sige fra m.m.)

TROM gælder både imellem voksen/barn og imellem barn/barn.

Børnehaveklasserne arbejder videre med Fri for Mobberi.

 

Legens betydning

Leg betyder uendelig meget for børns udvikling og læring. Der er forsket meget i legens betydning gennem de senere år, så der er videnskabelig dokumentaiton for dette.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen siger: "legen er den aktivitet, der aller- aller- allerbedst træner og udvikler hjernen. Leg giver hjernen udviklingsmuligheder, som ingen andre aktiviteter formår at gøre tilsvarende"

Derfor leger børnene i SFO.